S L U Ž B Y   M E D I Á T O R Ů
J U D r.   P a v e l   N ě m e c

mediátor


JUDr.Pavel Nemec JUDr. Pavel Němec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem. Během své dlouhodobé právní praxe získal bohaté zkušenosti při řešení sporů a dovede se dobře orientovat v konfl iktních situacích. V roce 2011 absolvoval kurz mediačního výcviku pořádaného společností Confl ict management international a Anglo-americkou vysokou školu v Praze a úspěšně složil zkoušku mediátora.

G i s e l a   N ě m c o v á

ředitelka společnosti


Gisela Němcová má ve společnosti na starosti management a administrativu.


certifikat
Design © 2014 Markéta Bínová
Copyright © 2014 mediacepro