S L U Ž B Y   M E D I Á T O R Ů
Ceník mediálních služeb
Cena mediačních služeb se sjednává s klienty individuálně podle složitosti a rozsahu jednotlivých případů a nezbytných souvisejících výdajů, jako například znaleckých posudků, odborných stanovisek atd. Cena může být sjednána pevnou částkou, paušálem, nebo hodinovou sazbou.

Hodinová sazba mediačních služeb činí 700,- Kč za hodinu pro jednotlivého účastníka mediace. První konzultace s klienty před podpisem smlouvy o provedení mediace je zdarma.

Po uzavření smlouvy o provedení mediace požaduje společnost zaplacení zálohy na mediační služby.
Design © 2014 Markéta Bínová
Copyright © 2014 mediacepro